Dataåterställning, virusborttagning, kryptering och säkerhet

Jag är mycket kunnig i datorrelaterade konfigurationer, problem och internetlösningar. Det är svårt att få med allt i en lista, men här är några exempel:
Återskapning av förlorade data vid oavsiktlig radering eller vid datafel på hårddisk
Borttagning av virus, reparation av skador orsakade av virus
Kryptering av e-post, filer eller hårddiskar, bl.a. med truecrypt och GPG
Anonym publicering
Anonymisering av internettrafik
Installation av operativsystem (Främst Windows, Linux och BSD men allt funkar)
Support
Konfiguration av operativsystem, program och datorsystem/nätverk