Layout och trycksaker

Jag har kunskaper i Adobe InDesign och dess föregångare Adobe PageMaker. Jag har också koll på hur man kommunicerar med tryckerier. Jag har kunskaper i databashantering som kan vara användbart vid hantering av utskicksregister, medlemsregister, etikettering eller kuvertering. Kombinerat med fotohobbyn innebär detta att jag kan göra trycksaker och marknadsföringsmaterial från grunden.

Jag utger mig på inget vis för att vara någon professionell marknadsföringsbyrå, men jag har på flera tidigare arbeten gjort trycksaker i InDesign eller PageMaker och kan dessutom konkurrera genom att erbjuda en komplett lösning p.g.a. mina erfarenheter. Det jag kan erbjuda skulle passa mindre företag och organisationer, och kan t.ex. röra marknadsföringsmaterial, broschyrer, roll-ups, tidningar, nyhetsbrev, flygblad.