Utbildning och kunskap

Jag har studerat elektroteknik på KTH i Kista. Mina favoritkurser var i huvudsak relaterade till ämnena programmering, digital elektronik, ekonomi och matematisk statistik.

På Jakobsbergs gymnasium gick jag naturvetenskapliga programmet inriktning natur. Mina favoritämnen på gymnasienivå var biologi, kemi, matematik, fysik och miljö/naturkunskap.

Jag har oerhört lätt för att lära mig nya saker, är disciplinerad och kan arbeta självständigt. Jag klarar både av att leda eller ledas beroende på vad situationen kräver, och jag tenderar att ställa höga krav på min egen och andras arbetsinsatser. Allt sammantaget är jag en bra allroundmänniska i arbetet och att jag är allsidig gör att jag kan växla obehindrat mellan olika uppgifter.

Jag brukar prestera bra i IQ-test (drygt 130 med SD15) vilket i klartext betyder att jag har högre IQ än 98% av befolkningen. I högskoleprovet som jag gjorde efter gymnasiet fick jag 1,6 vid provet vilket tyder på att jag efter avslutade gymnasiestudier borde ha legat runt tionde percentilen i kunskap i svenska, engelska, matematik och statistik. Vid mönstringen när jag var i artonårsåldern fick jag som alla andra göra militärens intelligenstest som bl.a. innehöll mycket 3D-modeller men även språkkunskap, på den tiden var det högsta värdet man kunde få en nia vilket jag också lyckades att få. Intelligens är inget som är enkelt att mäta, men bra resultat i olika test ger en fingervisning om förmågan att:
  • mycket snabbt förstå och lära sig nya saker
  • lösa problem snabbt
  • komma på nya idéer/lösningar
  • tänka i många steg och förutse framtida resultat av något
  • tänka strategiskt/taktiskt
  • en "intuitiv förmåga" som egentligen bygger på förmågan att snabbt dra slutsatser baserat på sinnenas information, logiska resonemang eller sannolikheter. Egentligen är det därför kanske fel att kalla det intuition eller magkänsla eftersom det sannolikt handlar om att hjärnan behandlar mycket information snabbt.